<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tấm vật liệu cản tia X

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Tấm vật liệu cản tia X là một loại bê tông bằng vật liệu mới , có tính chất chống phóng xạ và được dùng cho các phòng chụp X quang, xạ trị trong y tế và các cơ sở bức xạ nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho môi trường và sức khỏe đời sống của người sử dụng và cư dân xung quanh.

Ngoài ra tấm vật liệu còn được sử dụng trong chế tạo các loại tủ hút phóng xa nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong các phòng nghiên cứu, thí nghiệm hạt nhân.

THÀNH PHẦN

Thành phần gồm xi măng poolang (mac 400), cát, bột Barit, bột RAM (2,5 %), lưới thép, nước.

TIÊU CHUẨN

TCVN 6866: 2001 về “An toàn bức xạ, giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng”