<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới (Journal of tropical Science and Technology) của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là một tạp chí đa ngành (ngành hóa- vật liệu, ngành sinh học và y sinh học) được xuất bản từ năm 2012, tạp chí hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 1479/GP-BTTTT ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và được Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn Quốc tế ISSN 0866-7535.

Tạp chí công bố các kết quả khoa học, công nghệ các lĩnh vực nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững của Trung tâm và đất nước. Tòa soạn tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ: hóa học vật liệu, sinh thái, môi trường, y học và công nghệ sinh học, là kết quả khoa học mới chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế.

Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới gồm các chuyên gia có uy tín khoa học cao thuộc các viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế . 

Với những nỗ lực của lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Hội đồng Ban biên tập, chất lượng bài báo, thông tin của tạp chí ngày càng được nâng cao. Hiện Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đưa vào Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư các ngành Sinh học (từ 2016), Hóa học và công nghệ thực phẩm (từ 2019), Y học (2020).

Tạp chí được phát hành trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: http://vrtc.org.vn, mỗi bài nhận đăng phải qua ít nhất 2 vòng phản biện độc lập, ẩn danh, chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga nghiêm ngặt. Tất cả các bài báo (kể cả tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh) được xuất bản trên Tạp chí đều có cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tạp chí đã thu hút được công bố khoa học của nhiều cán bộ nghiên cứu của Trung tâm, trong và ngoài nước tạo ra một diễn đàn học thuật nghiêm túc, tin cậy. 

Để đăng bài trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới. Kính mời quý vị tham khảo tại đây, và định dạng bài đăng khi gửi về tạp chí tại đây.