<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tập huấn về công tác quản lý khoa học và công nghệ trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga năm 2024

28/03/2024

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý khoa học và công nghệ ̣(KH&CN) năm 2024. Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khoa học chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện Thủ trưởng một số cơ quan chức năng; cán bộ quản lý; cán bộ, nhân viên làm công tác nghiên cứu KH&CN thuộc các đơn vị nghiên cứu khoa học của Trung tâm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với hai điểm cầu Chi nhánh Ven biển và Chi nhánh Phía Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS. Phạm Duy Nam cho biết, thời gian gần đây, Nhà nước và Bộ Quốc phòng ban hành một số quy định mới nhằm điều chỉnh việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã tiến hành sửa đổi và ban hành một số quy định mới. Nhờ đó, công tác quản lý KH&CN của Trung tâm ngày càng đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Một trong những nguyên nhân chính là do cán bộ chưa nắm rõ các quy định và văn bản hướng dẫn. Vì vậy, Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm mục đích cập nhật, củng cố kiến thức cho cán bộ khoa học, cán bộ chỉ huy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức thực hiện các quy định.

Đại tá, TS.  Phạm Duy Nam chủ trì Hội nghị.

Cán bộ tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 5 chuyên đề, gồm: Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo Quy định số 3228/QyĐ- TTNĐVN ngày 31/8/2023), Quy định trình tự, thủ tục đề nghị cấp phép vận chuyển mẫu nghiên cứu ra nước ngoài (theo Quy định số 3219/QyĐ-TTNĐVN ngày 30/8/2023), Quy định xét duyệt cán bộ TTNĐ Việt - Nga đi công tác nước ngoài (theo Quy định số 4077/QyĐ-TTNĐVN ngày 27/10/2023), Quy định về việc quản lý và sử dụng quỹ tài chính chung (theo Quy định số 233/QyĐ-TTNĐVN ngày 31/01/2023), Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo Hướng dẫn số 3504/HD-TTNĐVN ngày 21/9/2023), trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào các điểm mới cập nhật.

Báo cáo viên tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thẳng thắn, mạnh dạn đề cập cả những thuận lợi cũng như bất cập trong quá trình thực hiện công việc tại đơn vị mình. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và tìm kiếm giải pháp khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ KH&CN.

Cán bộ khoa học trao đổi tại Hội nghị.

Theo đồng chí chủ trì Hội nghị, đây là những nội dung chi phối phần lớn các hoạt động KH&CN của Trung tâm và đã được áp dụng thực hiện nghiêm túc trong thời gian vừa qua, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ KH&CN của Trung tâm. Trong bối cảnh KH&CN phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc liên tục cập nhật, nắm vững các quy định mới là yếu tố then chốt để đảm bảo hoạt động KH&CN của Trung tâm diễn ra một cách thông suốt, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới./.

Tin bài: Phòng TTKHQS