Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga

27/07/2020

Chiều 16-7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm nhiệt đới (TTNĐ) Việt-Nga nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc chỉ thị và hướng dẫn của các cấp về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Thường vụ Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến ngày 2-6-2020, 100% các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Trung tâm đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ đúng kế hoạch. Kết quả bầu cử cấp ủy đúng dự kiến, cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Đảng bộ TTNĐ Việt-Nga đã tích cực triển khai các bước chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo chính trị được thực hiện theo chỉ thị, hướng dẫn của trên. Phương án chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, bảo đảm tiêu chuẩn.

Thay mặt TCCT cho ý kiến thẩm định về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TTNĐ Việt- Nga nhiệm kỳ 2020-2025, Thượng tướng Đỗ Căn cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Chủ đề của đại hội được xác định sát với chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Trung tâm; bố cục báo cáo chính trị có kết cấu phù hợp, bảo đảm khái quát toàn diện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm; đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ vừa qua đã nêu được những kết quả nổi bật, đồng thời làm rõ những hạn chế, rút ra được kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Phần phương hướng đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cụ thể, phù hợp. Dự thảo báo cáo kiểm điểm thể hiện tính chiến đấu cao. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cơ bản cụ thể hóa được các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện phù hợp, có tính khả thi.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của TCCT và các ý kiến tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh: Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Trung tâm cần làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Bên cạnh đó, cần khẳng định nhiệm vụ khoa học công nghệ phát triển đúng hướng; công tác chuyển giao, đào tạo được triển khai tích cực; tham gia hiệu quả vào một số nhiệm vụ quan trọng của Quân đội, trong đó có phòng, chống dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Trong phần phương hướng, cần xác định tiếp tục coi trọng lãnh đạo một số nội dung công tác như: Đối ngoại quốc phòng; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng Đảng; quản lý cán bộ, quản lý khoa học. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga tiếp tục hoàn thiện các văn kiện và công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức đại hội đảng bộ theo kế hoạch, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ(qdnd)