Tiếp tục xây dựng mô hình hợp tác khoa học và công nghệ hiệu quả, xứng tầm quốc gia

02/08/2020

Quán triệt các nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Phối hợp (UBPH) về Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt-Nga, Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trung tâm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với phương châm ”Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”, 5 năm qua, Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga đã chủ động đổi mới trong lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, phát huy nội lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, Đảng ủy đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP). Lãnh đạo trung tâm làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhà nước với nhiều đổi mới, sáng tạo; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) trên cả 3 hướng nghiên cứu: Độ bền nhiệt đới; sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới.

Cán bộ, nghiên cứu viên Phân viện Hóa-Môi trường (Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga) trao đổi phương án chọn mẫu trước khi thử nghiệm.

Trung tâm đã phối hợp tốt với phía Nga thực hiện các nội dung chương trình nghiên cứu KHCN hỗn hợp Việt-Nga theo kế hoạch được UBPH phê duyệt hằng năm và giai đoạn 2015-2020. Đã triển khai một số nội dung mới như: Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển xa bờ, vùng hạ lưu sông Mê Công trên lãnh thổ Việt Nam; nghiên cứu khảo sát môi trường sinh thái ven bờ biển tỉnh Phú Yên; nghiên cứu tâm sinh lý bộ đội tàu ngầm và phi công quân sự; nghiên cứu các bệnh nhiệt đới và nâng cao độ bền nhiệt đới cho vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự do LB Nga sản xuất… Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện tốt các đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiệu quả. Tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật từ LB Nga. So với đầu nhiệm kỳ, đề tài, nhiệm vụ cấp trung tâm tăng hơn 200%; đề tài, nhiệm vụ cấp bộ, ngành trở lên tăng 180%. Các đề tài, nhiệm vụ KHCN cơ bản triển khai đúng tiến độ, nghiệm thu đạt kết quả tốt, nhiều sản phẩm đưa vào ứng dụng thực tế, đáp ứng nhiệm vụ QS, QP, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của quân đội và đất nước.

Phát huy thế mạnh và năng lực KHCN, tận dụng cơ sở vật chất, trang bị, trung tâm chủ động nghiên cứu, xây dựng thành công quy trình xét nghiệm và được Bộ Y tế công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV2 bằng kỹ thuật real time RT-PCR trên xe xét nghiệm lưu động và phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Nhờ đó, trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xét nghiệm virus SARS-CoV2 theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng; được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Công tác quản lý KHCN và môi trường (MT) luôn được Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga chú trọng lãnh đạo, triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Trung tâm đã xác định nội dung, xây dựng và thực hiện kế hoạch KHCN-MT 5 năm và hằng năm; tổ chức ứng dụng các tiêu chuẩn, quy định mới trong quản lý KHCN; tăng cường hiệu quả tư vấn và hoạt động của Hội đồng KHCN. 5 năm qua, trung tâm đã nỗ lực xây dựng, nâng cao tiềm lực KHCN; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu và chuyên môn; đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất; bảo đảm tốt về hậu cần, tài chính, cải cách hành chính… phục vụ nghiên cứu KHCN và các nhiệm vụ khác.

Lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga kiểm tra sản phẩm trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng của Trung tâm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của một trung tâm nghiên cứu KHCN, Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga đã luôn bám sát thực tiễn công tác QS, QP và kinh tế-xã hội đất nước; lãnh đạo xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện, các cấp đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trước hết, Đảng ủy trung tâm tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức giáo dục, rèn luyện, quản lý tốt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các cấp; phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức quần chúng. Tích cực đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN, đối ngoại quốc phòng và mở rộng quan hệ hợp tác KHCN với các nước thứ 3; tạo sự tin cậy và góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu TTNĐ Việt-Nga lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá là: ”Nghiên cứu KHCN, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ nhiệm vụ QS, QP; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KHCN có trình độ chuyên môn cao; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật”. Chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ NCKH, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ QS, QP; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng cao các chương trình, đề tài, nhiệm vụ KHCN riêng phía Việt Nam và các chương trình, đề tài, nhiệm vụ KHCN hỗn hợp Việt-Nga đã được UBPH phê duyệt. Để hoàn thành nhiệm vụ, trung tâm tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học; tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu; đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, hợp tác quốc tế về KHCN, chú trọng các lĩnh vực quân đội đang cần và bảo đảm tính lưỡng dụng, đáp ứng nhu cầu bảo đảm quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Thường xuyên triển khai các giải pháp nâng cao trình độ quản lý toàn diện, nhất là quản lý KHCN; ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư vào mọi mặt hoạt động; khai thác hiệu quả năng lực, thế mạnh trong nghiên cứu KHCN, đào tạo tiếng Nga; tổ chức dịch vụ khoa học kỹ thuật và quảng bá sản phẩm KHCN đến các đơn vị, địa phương và quốc tế. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, cải cách hành chính, an toàn mọi mặt.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy TTNĐ Việt-Nga phấn đấu lãnh đạo xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện ”mẫu mực, tiêu biểu”, trở thành tổ chức KHCN hàng đầu của quân đội, xứng tầm quốc gia và là mô hình hợp tác KHCN tiêu biểu, hiệu quả trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng ĐẶNG HỒNG TRIỂN, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga