<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tin KH&CN trong nước

Vi nhựa: Một đại dịch khác?

Vi nhựa: Một đại dịch khác?

15/03/2023

Ngày nay, vi nhựa có ở khắp nơi, từ vùng Bắc Cực đến trầm tích sông Mekong, từ hạt muối đến cá tôm, sò vẹm… Điều này có khiến chúng ta tự hỏi, vi nhựa, bằng cách nào, xâm nhập vào đời sống của chúng ta và chúng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước

07/02/2023

Ngày 30/01/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Viện Hải dương học Nha Trang lai tạo thành công cá hề nemo

Viện Hải dương học Nha Trang lai tạo thành công cá hề nemo

09/06/2022

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu trong nước lai tạo thành công đàn cá nemo, trong đó có những dòng đột biến bán 300.000 - 1 triệu đồng mỗi con.

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

12/05/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Nghiên cứu về tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia sasanqua

Nghiên cứu về tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia sasanqua

27/04/2022

TS. Nguyễn Thị Cúc và nhóm nghiên cứu Viện Hóa sinh biển đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia sasanqua” với mục tiêu đánh giá, sàng lọc để tìm kiếm các hoạt chất có khả năng hạ đường huyết từ loài Sơn trà Camelia sasanqua.

Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/04/2022

Ngày 13/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

29/03/2022

Sáng 23/3, tại Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp quan trọng, trong đó nhấn mạnh: "Đây là thời khắc phải hành động xây dựng Việt Nam xanh, hành tinh xanh

Nghiên cứu trồng và chế biến một số cây thuốc hoàng kỳ, tục đoạn, thương truật và hoàng liên chân gà ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

Nghiên cứu trồng và chế biến một số cây thuốc hoàng kỳ, tục đoạn, thương truật và hoàng liên chân gà ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

29/03/2022

Hoàng kỳ, Tục đoạn, Thương truật, Hoàng liên chân gà là những dược liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong Y Dược học cổ truyền và Y Dược học hiện đại với nhiều công dụng phòng chữa bệnh.

123