<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trạm nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm

Trạm trưởng: Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh


GIỚI THIỆU CHUNG

Trạm Nghiên cứu Ứng dụng & Thử nghiệm Cần Giờ là đơn vị thuộc Chi nhánh Phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, được xây dựng từ năm 2009 ở xã Hào Võ, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh; có diện tích 12 ha, nằm cách bờ biển hơn 4 km. Trạm có chức năng nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, chế thử và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, thử nghiệm - chế thử và chuyển giao công nghệ tại Trạm.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
Trạm Cần Giờ chủ trì và phối hợp các đơn vị trong và ngoài Trung tâm thực hiện các nghiên cứu theo các lĩnh vực:
- Nghiên cứu, thử nghiệm tự nhiên đánh giá độ bền các loại vật liệu, vũ khí, trang bị kỹ thuật dưới tác động của khí hậu nhiệt đới.
- Nghiên cứu phát triển các phương pháp, xây dựng các tiêu chuẩn, phương tiện thử nghiệm tự nhiên đánh giá độ bền vật liệu, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.
- Nghiên cứu về đặc điểm sinh lý thực vật ngập mặn và các quá trình trao đổi khí nhà kính của hệ sinh thái ngập mặn với khí quyển.
- Nghiên cứu về hệ thống thủy sinh và nuôi trồng thủy sản trong điều kiện rừng ngập mặn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
- Trạm thời tiết Cambell tự động đo và ghi lại, truyền 14 thông số khí hậu, môi trường về phòng nghiên cứu tại phòng điều khiển và trụ sở Chi nhánh Phía Nam.
- Khu vực thử nghiệm tự nhiên: sân nền cỏ, nền bê tông, nhà nan chớp, nhà có mái che, hệ thống giá phơi (giá cố định, giá quay).
- Phòng xử lý mẫu trước và sau khi thử nghiệm.
- Các thiết bị kiểm tra, đánh giá trạng thái bề mặt và một số tính chất của vật liệu.
- Khu thử nghiệm vi sinh.
- Trạm quan trắc dòng nhiệt ẩm, khí cacbonic khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ.
- Khu nuôi tôm công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap.
- Khu xưởng chế thử gồm: hệ thống chế tạo nước làm mát, hệ thống phun phủ bảo vệ bề mặt.
KẾT QUẢ CHÍNH
- Phối hợp, hỗ trợ, làm công tác bảo đảm cho các đơn vị trong và ngoài Trung tâm tiến hành thử nghiệm tự nhiên, đánh giá độ bền nhiệt đới của hàng nghìn vật liệu theo các chương trình thử nghiệm khác nhau; các nghiên cứu về vai trò của các hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thống kê các dữ liệu sinh quyển khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ…
- Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tại Trạm và lân cận như: nuôi tôm siêu thâm canh theo công nghệ cao Việt - Úc, đạt tiêu chuẩn VietGap; nuôi cá bớp trong ao đất… đạt hiệu quả tốt.
HÌNH THỨC HỢP TÁC
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thử nghiệm tự nhiên;
- Thực hiện các dịch vụ thử nghiệm tự nhiên với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

 

Các đơn vị