<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

04/06/2024

Nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của đại dương và biển cũng như thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường biển, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Biển và đại dương chiếm hơn 70% diện tích bề mặt Trái Đất, đóng vai trò thiết yếu trong điều hòa khí hậu, cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú cũng như các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho con người. Đây cũng là nơi sinh sống của hàng triệu loài sinh vật. Tuy nhiên, biển và đại dương đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như ô nhiễm, biến đổi khí hậu và khai thác quá mức. Vì vậy, việc tuyên truyền về tầm quan trọng của biển và đại dương là cấp thiết, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai.

Đứng trước thực tế đó, năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức quyết định ngày 08 tháng 6 hằng năm là Ngày Đại dương thế giới nhằm thể hiện nỗ lực, kết nối toàn cầu chung tay bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Ô nhiễm môi trường biển (Ảnh: https://dangcongsan.vn).

Với chủ đề “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths), Ngày Đại dương thế giới năm 2024 kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, tại Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009, Chính phủ quy định Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hằng năm, đây là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Đây cũng chính là một sự kiện quan trọng góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là "Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển".

Nhiều địa phương tăng cường các hoạt động làm sạch biển và bờ biển. (Ảnh: https://vtv.vn).

Đối với các tổ chức có hoạt động nghiên cứu và bảo vệ môi trường biển như TTNĐ Việt - Nga, các hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường này là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.

TTNĐ Việt - Nga với hoạt động tuyên truyền về môi trường biển, đảo tại các trường Tiểu học, THCS ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khoa học quân sự, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện này như treo băng rôn, khẩu hiệu, viết bài tuyên truyền về các chủ đề của ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm về trách nhiệm và đóng góp chung vào nỗ lực của quốc gia và thế giới trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn biển và hải đảo, phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cán bộ nghiên cứu Chi nhánh Ven biển/TTNĐ Việt - Nga trồng phục hồi san hô. (Ảnh: QĐND online).

Ngày Đại Dương Thế Giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị của biển cả, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường biển. Đối với TTNĐ Việt - Nga, đây là dịp để khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái biển, góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn cho biển và hải đảo Việt Nam./.

Tin bài: Ngọc Nguyễn (P.TTKHQS)