<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023

19/01/2023

Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang rất quan tâm đến việc bảo tồn, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm bảo vệ các giá trị của chúng. Ngày 02/02/1971, tại Iran, Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar) đã được ký kết với sự tham gia của 172 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam (trở thành thành viên năm 1989). Ngày 30/8/2021, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 02/02 hằng năm là Ngày Đất ngập nước Thế giới.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. (Nguồn: Internet).

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khoa học quân sự/BQP, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 với chủ đề: “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước”, mục tiêu nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm về vai trò, giá trị và ý nghĩa của đất ngập nước đối với quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

Đất ngập nước là các vùng đầm lầy, vùng đất than bùn, vùng ngập nước thường xuyên hoặc ngập nước tạm thời theo mùa, kể cả các vùng ven biển, ven đảo có độ sâu không quá 06 mét khi ngấn nước thủy triều thấp nhất (Điều 2 Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước). Các vùng đất ngập nước tạo môi trường hoạt động cho nhiều ngành kinh tế như thủy sản, lâm nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất năng lượng, ... mang lại lợi ích, giá trị to lớn về kinh tế, xã hội và các hoạt động khác.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế, diện tích đất ngập nước tự nhiên có xu hướng biến mất, suy thoái ngày càng nghiêm trọng. Các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ năm 1970.

Vườn Quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp - Một trong các khu Ramsar của Việt Nam. (Nguồn: Internet).

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ngoài việc trực tiếp quản lý một số vùng đất ngập nước, còn thường xuyên triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu trên nhiều vùng đất ngập nước, bao gồm các vùng biển đảo xa bờ; kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng góp phần cung cấp dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương trong hoạch định chính sách, giải pháp về bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn tác động xấu của biến đổi khí hậu và khủng hoảng đa dạng sinh học.

Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 theo đúng chủ đề, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga giao đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số hoạt động sau:

- Tổ chức tuyên truyền về vai trò, giá trị và ý nghĩa của đất ngập nước đối với quân sự, quốc phòng, chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe bộ đội và phát triển kinh tế, xã hội; lồng ghép các nội dung về bảo vệ giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với hoạt động quân sự, quốc phòng, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các hoạt động truyền thông tại cơ quan, đơn vị (Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2023 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org/).

- Khuyến khích viết tin bài tuyên truyền về Ngày đất ngập nước thế giới theo chủ đề năm 2023; treo băng rôn, pa nô, khẩu hiệu về Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 tại Cơ sở chính Trung tâm và các đơn vị trực thuộc đóng quân độc lập.

- Đề xuất các nhiệm vụ, đề tài phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm giảm thiểu các tác động có hại đến các hoạt động quân sự, quốc phòng và bảo đảm sức khỏe bộ đội; đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030.

Cao điểm các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 được các đơn vị của Trung tâm triển khai thực hiện từ 18/01 đến ngày 03/02/2023.

Tin bài: Phòng TTKHQS