<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

19/04/2024

Năm 2024 là năm thứ 11 tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014 - 18/5/2024), năm thứ 3 Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới được tổ chức hưởng ứng tại Việt Nam (21/4/2022 - 21/4/2024) và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (04/3/1959 - 04/3/2024).

Chủ đề của Ngày Khoa học và công nghệ năm nay là “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) hằng năm trở thành dịp để các nhà quản lý, những người làm khoa học, những người say mê sáng tạo cùng nhìn lại chặng đường đã đồng hành, sát cánh, từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) thực sự trở thành động lực, nền tảng của sự vận động và phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để biểu dương, tôn vinh những người làm khoa học và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khoa học quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Trung tâm) đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KH,CN&ĐMST; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong Trung tâm, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, hiện đại và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Trung tâm. Các hoạt động đã, đang và sẽ được triển khai như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quản lý KH&CN; các seminar, tọa đàm khoa học; gặp mặt cán bộ khoa học; hội nghị thông tin khoa học chuyên đề có sự lồng ghép với một số hoạt động khác như Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2024, …

Hội nghị hướng dẫn công tác quản lý KH&CN.

Cũng trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng, cán bộ, nhân viên trong Trung tâm đã được giới thiệu phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH,CN&ĐMST; các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Chiến lược, Kế hoạch của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng về phát triển KH,CN&ĐMST trong Quân đội; thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật của Trung tâm.

Các Hội thảo khoa học tại Chi nhánh Phía Nam.

Đây cũng là dịp để Trung tâm biểu dương, tôn vinh các nhà khoa học, nhất là các cán bộ nghiên cứu trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ khoa học trong tương lai, phục vụ các nhiệm vụ phát triển Trung tâm trong giai đoạn mới./.

Tin bài: Phòng TTKHQS