<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

19/03/2024

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giời Trái đất năm 2024 trong TTNĐ Việt - Nga nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm về trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực của Việt Nam và thế giới trong việc bảo vệ môi trường, nguồn nước ngầm; phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng phục vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy ý thức bảo vệ môi trường của các tập thể, cá nhân, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Trung tâm với các đơn vị và địa phương nơi đóng quân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước và phòng, chống thiên tai. Các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu theo các chủ đề năm 2024.

Theo đó, năm 2024, Ngày Nước thế giới (22 tháng 3) được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Nước cho hòa bình” -“Leveraging water for peace”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên hợp quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới 22/3/2024. Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” - “At the frontline of climate action”. Qua đó, cho thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu; đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng đồng nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024. Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với chiến dịch Giờ Trái đất năm nay được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero” - “Reducing Carbon footprint towards Net Zero”, nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới NetZero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn; giảm thiểu phát thải; chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 30/3/2024. Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hưởng ứng các sự kiện trên, Trung tâm đã tổ chức treo panô, băng rôn, áp phích tuyên truyền tại trụ sở chính Trung tâm và các đơn vị; tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, nhất là triển khai các nội dung nghiên cứu khoa học theo chức năng, góp phần khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; tham gia hoạt động “tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 thứ bảy ngày 30/3/2024.

Tuyên truyền về Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 tại Trung tâm.

Bằng việc tham gia các sự kiện toàn cầu này, Trung tâm mong muốn lan tỏa thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích cán bộ, nhân viên, và chiến sĩ toàn Trung tâm hành động tích cực để giảm thiểu tác động tiêu cực lên hành tinh chúng ta trước những thách thức môi trường hiện nay./.

Tin bài: Phòng TTKHQS