Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: tham gia tập huấn cán bộ, giảng viên về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các học viện, trường Quân đội năm 2022

15/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số: 1830/KH-NT ngày 04/10/2022 của Cục Nhà trường/ BTTM và Quy chế số: 2292/QC-NT-TTNĐVN ngày 19/12/2019 phối hợp giữa Cục Nhà trường và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong hai ngày 10-11 tháng 11 năm 2022 tại Chi nhánh Ven biển, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức tập huấn cán bộ, giảng viên về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các học viện, trường Quân đội năm 2022.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Như Hưng - Giám đốc Chi nhánh Ven biển phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Thay mặt cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Như Hưng - Giám đốc Chi nhánh Ven biển dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn; gửi lời cảm ơn tới Thủ trưởng BTTM, Thủ trưởng Cục Nhà trường, Thủ trưởng Trung tâm đã tin tưởng giao nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện cho Chi nhánh Ven biển được chọn làm địa điểm phối hợp tổ chức Lớp tập huấn và hân hạnh được đón tiếp đại biểu của Cục Nhà trường, Trường Đại học Ngoại ngữ/ĐHQGHN, Phòng Đào tạo/TTNĐVN và 48 đồng chí là cán bộ, giảng viên của Học viện KTQS, HVCT, HVHC, HVHQ, HVPK-KQ, Trường SQKQ, SQTTG, SQLQ1, Trường CĐTS, CĐKTHQ, Trường TCBP2, Bộ môn Tiếng Nga/TTNĐVN về tham dự Lớp tập huấn.

Quang cảnh Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn lần này nhằm trang bị các kiến thức chuyên sâu về bồi dưỡng nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá năng lực người học theo chuẩn đầu ra cho giảng viên ngoại ngữ và giảng viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ....

Sau 02 ngày tập huấn, các cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn đã vận dụng được các khái niệm cơ bản về kiểm tra đánh giá; phân biệt được các hình thức và loại hoạt động kiểm tra đánh giá; hiểu được khung năng lực ngoại ngữ làm cơ sở cho kiểm tra đánh giá; xác định được chuẩn đầu ra cho các cấp độ, đơn vị bài học, học phần; vận dụng được các công cụ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ; xây dựng được kế hoạch đánh giá phù hợp với bối cảnh v.v.... giúp người học phát huy tính độc lập, sáng tạo, tiếp cận với tri thức một cách linh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Các đại biểu chụp ảnh với cán bộ, giáo viên lớp tập huấn.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên Ngoại ngữ tiếp cận phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá năng lực người học theo chuẩn đầu ra mới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn ngoại ngữ thời gian tới tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nói riêng và trong hệ thống các học viện, trường Quân đội nói chung./.

Tin bài: Chu Đức Bình (CNVB)