<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

Sáng ngày 27/7/2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 03 điểm cầu: Cơ sở chính (Hà Nội), Chi nhánh Ven biển (Nha Trang) và Chi nhánh Phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và tình hình xung đột Nga – Ucraina, nhưng các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung tâm đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

 Quang cảnh hội nghị.

Về hoạt động khoa học, công nghệ, đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trên các hướng nghiên cứu. Theo đó, đã triển khai thực hiện 52 đề tài, nhiệm vụ thuộc kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ hỗn hợp Việt – Nga; 67 đề tài, nhiệm vụ khoa học riêng phía Việt Nam. Các đề tài, nhiệm vụ được triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, nội dung theo kế hoạch đã phê duyệt, trong đó có nhiều đề tài quan trọng, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tiến hành thử nghiệm một số sản phẩm khoa học tại một số đơn vị Quân đội, kết quả bước đầu được đánh giá tốt, đáp ứng các chỉ tiêu đề ra. Công bố 41 bài báo khoa học trên các tạp chí, hội nghị quốc tế; 09 bài báo khoa học trong nước. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng Nga trình độ B1 cho lớp cử nhân phân đội K02/CNPĐ và lớp tiếng Nga K20/BQP.

Tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, triển khai tổng kết kết quả thực hiện các Nghị quyết của QUTW, lãnh đạo các mặt công tác khoa học công nghệ, huấn luyện, hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Các nội dung công tác hành chính, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, tài chính đều được triển khai, đáp ứng được yêu cầu. Tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị ổn định, đơn vị an toàn tuyệt đối.

6 tháng cuối năm 2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga xác định tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt; đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Trung tâm (07/3/1988 – 07/3/2023). Làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên họp Phân ban Việt Nam 6 tháng đầu năm và phiên họp lần thứ 33 UBPH; hoàn thiện Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm lần thứ VI (2022 - 2027).

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm biểu dương kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu cán bộ, nhân viên toàn Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2021 cho Trung tâm. Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Trung tâm đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.


Thủ trưởng Trung tâm trao thưởng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Tin, ảnh: Văn Diện(Phòng TTKHQS)