<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” vì sức khoẻ toàn dân năm 2024

08/03/2024

Trong tuần từ ngày 04 đến 08 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã tổ chức “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” vì sức khoẻ toàn dân năm 2024 tại Cơ sở chính, Viện Độ bền nhiệt đới, Ban Quản lý các khu chế thử và các đơn vị khu vực phía Nam với gần 70% tổng quân số tham gia.

Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi phát động.

Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm đọc lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung: “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái, trai, già, trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được…”.

Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” vì sức khỏe toàn dân được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024); 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024); phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nói riêng phát động và hào hứng tham gia.

Tập trung trước giờ chạy.

Đây cũng là dịp động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn Trung tâm tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết Đất nước.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” năm 2024.

Bên cạnh đó cũng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao không chỉ nâng cao thể chất, tăng cường sức khỏe, hạn chế bệnh tật, mà còn góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo diện mạo và sức bật mới; hơn thế nữa, nó còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cũng như nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua buổi chạy này, vận động mọi người tự chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày, nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)