<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 -2029

03/06/2024

Ngày 30/5, tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (TTNĐ Việt - Nga) và Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2029. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và NGƯT. GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến về công tác phối hợp đề xuất và triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu hai bên cùng quan tâm như: lâm nghiệp, sinh thái, quản lý tài nguyên rừng, giống và công nghệ sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ môi trường rừng, tích lũy carbon rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu xuất bản sách, bài báo khoa học trong nước và quốc tế; đào tạo cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, NGƯT. GS.TS. Phạm Văn Điển đã giới thiệu tổng quan về những thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp; nhấn mạnh việc Trường sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, tham gia đào tạo nguồn nhân lực trên nhiều hình thức, chuyên môn cũng như hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…
Về phía TTNĐ Việt - Nga, đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Triển khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá, xây dựng các giải pháp phục hồi và phát triển các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng chí mong muốn Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp triển khai thực hiện các đề tài, dự án do Trung tâm chủ trì thực hiện và hỗ trợ trong công tác đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của đất nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, sinh thái, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Tại hội nghị, TTNĐ Việt - Nga và Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2029. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện các nội dung chính: Lựa chọn giống cây bản địa, đặc hữu cho việc phục hồi thảm thực vật tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa thích ứng với điều kiện khí hậu và môi trường biển; xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại khu vực Đèo Cả - Hòn Vọng Phu, tỉnh Phú Yên; thực hiện các giải pháp, kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên tại một số khu vực miền Trung - Tây Nguyên; bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài quý, hiếm tại một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam; nghiên cứu, giám sát biến động trữ lượng và khả năng hấp thụ carbon của các hệ sinh thái tự nhiên theo các vùng lâm nghiệp Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tới các hệ sinh thái rừng Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến Hội nghị và hoạt động của đoàn công tác TTNĐ Việt - Nga tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và NGƯT.  Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác.

GS. TS. Hoàng Văn Sâm - TP. Hợp tác Quốc tế giới thiệu tổng quan về Trường ĐH Lâm nghiệp Đoàn công tác thăm quan phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp PGS. TS. Bùi Văn Thắng – Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Trường ĐH Lâm nghiệp giới thiệu Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật chuyển gen cây Lâm nghiệp TS. Nguyễn Đắc Mạnh - GĐ Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững, Trường ĐH Lâm nghiệp giới thiệu về phương pháp nghiên cứu, trưng bầy và giáo dục bộ sưu tập mẫu động vậtĐoàn công tác thăm quan phương pháp trưng bày, giáo dục và bảo quản bộ mẫu động vật tại Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững 

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)