<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Vườn Quốc gia Bái Tử Long ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 -2026

27/03/2024

Ngày 26/3, tại Quảng Ninh, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (TTNĐ Việt - Nga) và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long (BQL VQG Bái Tử Long) đã tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026. Đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc BQL VQG Bái Tử Long đồng chủ trì hội nghị.

Thành phần tham dự hội nghị của TTNĐ Việt - Nga có ông Andrey Nikolaievich Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga, đại diện một số cơ quan, đơn vị và các cán bộ khoa học thuộc Trung tâm. Về phía BQL VQG Bái Tử Long có đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc VQG Bái Tử Long.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu hệ sinh thái động thực vật tại VQG Bái Tử Long; đồng thời, đào tạo cán bộ sử dụng thành thạo các trang thiết bị quan trắc và đo đạc môi trường nhằm thu thập bộ cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển và khu vực đất ngập nước…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Vinh đánh giá cao năng lực nghiên cứu về sinh thái của TTNĐ Việt - Nga và mong muốn Trung tâm sẽ hỗ trợ, phối hợp với VQG Bái Tử Long triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái đặc trưng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Về phía TTNĐ Việt - Nga, đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Triển khẳng định tính cấp thiết phải nghiên cứu khảo sát, đánh giá, bảo vệ, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tại VQG Bái Tử Long, đồng chí cũng mong muốn BQL VQG Bái Tử Long tạo điều kiện để Trung tâm triển khai xây dựng Trạm nghiên cứu tổng hợp biển tại khu vực VQG Bái Tử Long.

Cũng tại hội nghị, TTNĐ Việt - Nga và BQL VQG Bái Tử Long đã ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2024 - 2026. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện các nội dung chính: Nghiên cứu khu hệ động vật thân mềm và sinh vật cộng sinh các rạn san hô; trồng thử nghiệm phục hồi giống san hô cứng trên giàn ươm và trên các rạn san hô chết; nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển một số loài động, thực vật; đánh giá dịch vụ hệ sinh thái của cảnh quan VQG Bái Tử Long phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý tài nguyên, phối hợp thực hiện các nội dung khác theo đề nghị của VQG Bái Tử Long phù hợp với năng lực của Trung tâm. Kết quả của việc hợp tác sẽ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái VQG Bái Tử Long, phát huy giá trị của Vườn di sản ASEAN trên biển.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga và đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc BQL VQG Bái Tử Long ký kết kế hoạch hợp tác.

Sáng cùng ngày, hai bên cũng đã phối hợp khảo sát thực địa tại một số vị trí thuộc đảo Minh Châu và đảo Ba Mùn để làm cơ sở bước đầu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm môi trường, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển; đồng thời, lập đề cương dự án để báo cáo tỉnh về chủ trương xây dựng Trạm nghiên cứu tổng hợp biển tại VQG Bái Tử Long.

TTNĐ Việt - Nga và BQL VQG Bái Tử Long khảo sát thực địa tại đảo Ba Mùn.

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)