<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tủ phá mẫu PM.01

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Tủ phá mẫu PM.01 được thiết kế cho việc phá huỷ mẫu trong các phòng hoá nghiệm, kiểm nghiệm và các ngành công nghiệp khác. Nhằm giảm thiểu sự phá huỷ và ô nhiễm môi trường của các hơi độc hại thải ra môi trường, đồng thời có tác

dụng bảo vệ an toàn cho người và không gian trong phòng làm việc.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Kích thước (Dài, Rộng, Cao), mm

1000 - 900 - 2390

1200 - 1100 - 2390

1500 - 1100 - 2390

Trọng lượng, kg

300 - 350

Tốc độ gió qua cửa hút

0.3 – 0.5 m/s

Độ ồn

< 70 dB

Điện áp sử dụng

380V, AC, 50Hz , 3 Phase