<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tuyển tập, Sách chuyên khảo

Atlats 300 loài chim thuộc Bộ Sẻ của Việt Nam

Atlats 300 loài chim thuộc Bộ Sẻ của Việt Nam

Atlas 300 loài chim thuộc bộ Sẻ của Việt Nam” là cuốn sách giới thiệu bộ sưu tập ảnh về 300 loài chim của 44 họ thuộc bộ Sẻ hiện đang phân bố tại Việt Nam. Đây là sản phẩm của kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài Ủy Ban phối hợp Việt - Nga “Nghiên cứu tổ chức cấu trúc - chức năng của các hệ sinh thái rừng nhiệt đới phục vụ bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững – E-1.2”

Xem tài liệu
Đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái Vườn quốc gia Bidup-Núi Bà

Đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái Vườn quốc gia Bidup-Núi Bà

Cuốn chuyên khảo bao gồm 9 chương, là tổng hợp bức tranh về đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, cao nguyên Đà Lạt. Các đặc điểm và sự phân hóa các thành phần địa lý tự nhiên và vai trò của chúng trong sự phân hóa của các khu hệ động vật, thực vật.

Xem tài liệu
Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn

Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga bắt đầu những nghiên cứu sớm nhất ở Hoàng Liên từ năm 1991-1992. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, những số liệu tích luỹ được cho phép ra mắt cuốn chuyên khảo về Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn. Đây là công trình hợp tác với Vườn Quốc gia Hoàng Liên..

Xem tài liệu
12