<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Vật liệu học nhiệt đới

 Nghiệm thu nhiệm vụ Nghiên cứu chế tạo lớp phủ trong suốt bảo vệ vật liệu khỏi lão hóa do tia UV

Nghiệm thu nhiệm vụ Nghiên cứu chế tạo lớp phủ trong suốt bảo vệ vật liệu khỏi lão hóa do tia UV

23/04/2024

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại Viện Độ bền Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ trong suốt bảo vệ vật liệu khỏi lão hóa do tia UV”; nhiệm vụ do Phòng Thử nghiệm tổng hợp chủ trì, đồng chí Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc làm chủ nhiệm.

Thử nghiệm đánh giá độ bền vật liệu tại Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

Thử nghiệm đánh giá độ bền vật liệu tại Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

17/11/2023

Chi nhánh Ven biển là đơn vị trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, đóng quân tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-QP ngày 2/5/1988 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chi nhánh có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học trên hai hướng Độ bền nhiệt đới và Sinh thái nhiệt đới, ứng dụng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ quốc phòng và dân sinh.

Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN hỗn hợp Việt - Nga “Phát triển vật liệu thành phần và phương pháp gradient nhiệt để khử mặn nước biển trong điều kiện khí hậu nhiệt đới”

Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN hỗn hợp Việt - Nga “Phát triển vật liệu thành phần và phương pháp gradient nhiệt để khử mặn nước biển trong điều kiện khí hậu nhiệt đới”

27/10/2023

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN hỗn hợp Việt - Nga, mã số T-1.10: “Phát triển vật liệu thành phần và phương pháp gradient nhiệt để khử mặn nước biển trong điều kiện khí hậu nhiệt đới” do Chi nhánh Phía Nam/TTNĐ Việt - Nga là đơn vị chủ trì.

Mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới (VILAS 938)

Mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới (VILAS 938)

31/05/2023

Với mục đích nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cũng như của khách hàng. Phòng thí nghiệm Viện Độ bền nhiệt đới đã đăng ký mở rộng phạm vi công nhận năng lực thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đây cũng là một trong những mục tiêu đề ra trong giai đoạn phát triển mới.

Hội thảo chuyên đề “Công nghệ chế tạo bê tông cốt thép bằng vật liệu nhiễm mặn tại các vùng biển đảo”

Hội thảo chuyên đề “Công nghệ chế tạo bê tông cốt thép bằng vật liệu nhiễm mặn tại các vùng biển đảo”

03/03/2023

Chiều ngày 01/3/2023, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Công nghệ chế tạo bê tông cốt thép bằng vật liệu nhiễm mặn tại các vùng biển đảo”; mục đích nhằm đánh giá về tính khả thi của công nghệ chế tạo bê tông cốt thép dựa trên cốt liệu nước biển, cát san hô và vật liệu geopolyme để thay thế cho cát sông, nước ngọt và xi măng Pooc lăng.

Những tiến bộ trong nghiên cứu sử dụng cảm biến để giám sát trạng thái ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông

Những tiến bộ trong nghiên cứu sử dụng cảm biến để giám sát trạng thái ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông

08/02/2023

Kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) đóng vai trò là vật liệu cơ bản trong nền văn minh hiện đại. Từ vật liệu này xây dựng nên các tòa nhà công nghiệp, cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông vận tải, và các công trình xã hội. Các thuộc tính độc đáo của BTCT giúp nó có thể đáp ứng nhiều giải pháp kỹ thuật và kiến trúc cho các công trình với kích thước, hình dạng và chức năng khác nhau.

Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ vật liệu học nhiệt đới - Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng” kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (07/3/1988 - 07/3/2023)

Hội thảo khoa học “Khoa học và công nghệ vật liệu học nhiệt đới - Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng” kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (07/3/1988 - 07/3/2023)

06/01/2023

Sáng ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga tổ chức Hội thảo khoa học hướng Độ bền nhiệt đới với chủ đề: “Khoa học và công nghệ vật liệu học nhiệt đới - Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng”.

Seminar khoa học về “Nghiên cứu tính chất lý-hóa và vận hành của nhiên liệu bảo quản-hoạt động”

Seminar khoa học về “Nghiên cứu tính chất lý-hóa và vận hành của nhiên liệu bảo quản-hoạt động”

31/12/2022

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Phía Nam/ Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga tổ chức Semainar khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu tính chất lý-hóa và vận hành của nhiên liệu bảo quản-hoạt động”.

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đảm bảo khí khô dùng bảo quản đồng thời cho các máy bay tại bãi đỗ hoặc các đối tượng VKTBKT tương tự khác”

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đảm bảo khí khô dùng bảo quản đồng thời cho các máy bay tại bãi đỗ hoặc các đối tượng VKTBKT tương tự khác”

12/08/2022

Chiều 10/8/2022, tại Học viện Phòng Không-Không quân, Đại tá, TS. Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chủ trì phiên họp Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Trung tâm kết quả thực hiện Nhiệm vụ “Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đảm bảo khí khô dùng bảo quản đồng thời cho các máy bay tại bãi đỗ hoặc các đối tượng VKTBKT tương tự khác”. 

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu chế tạo keo dán cao su, kim loại thay thế cho keo ВК-3 của Liên bang Nga

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu chế tạo keo dán cao su, kim loại thay thế cho keo ВК-3 của Liên bang Nga

22/06/2022

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022, Hội đồng khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Trung tâm “Nghiên cứu chế tạo keo dán cao su, kim loại thay thế cho keo ВК-3 của Liên bang Nga” do Viện Độ bền nhiệt đới là đơn vị chủ trì, đồng chí Thiếu tá, TS. Phan Văn Trường làm chủ nhiệm.

12