<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Viện Sinh thái nhiệt đới

Ban chỉ huy

Viện trưởng: Đại tá, GS.TS. Nguyễn Đăng Hội

Phó viện trưởng: Thượng tá, TS. Bùi Xuân Phương; Trung tá, TS. Hoàng Thị Thùy Dương

Địa chỉ liên hệ: 63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (069) 514222;  (0243) 5658149  


GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Sinh thái Nhiệt đới (từ tháng 9 năm 2009) là Viện nghiên cứu trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, được thành lập theo Quyết định số 250/QĐ-TM ngày 18 tháng 2 năm 2009 của Tổng Tham mưu trưởng. Viện có 3 phòng nghiên cứu trực thuộc: Phòng Sinh thái cạn, Phòng Sinh thái nước và Phòng Sinh thái Môi trường quân sự. Tiền thân là Phân viện Sinh thái Nhiệt đới (ngày thành lập 7/3/1988) thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô. Đến nay, Viện Sinh thái Nhiệt đới đã trải qua 32 năm nghiên cứu các vấn đề về sinh thái và môi trường nhiệt đới ở Việt Nam. 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

Phòng Sinh thái cạn

Phòng Sinh thái nước

Phòng Sinh thái Môi trường Quân sự

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch hội đồng: GS. TS. Nguyễn Đăng Hội

Phó chủ tịch hội đồng: TS. Bùi Xuân Phương

Thư ký hội đồng: TS. Đỗ Hữu Quyết

Ủy viên: TS. Hoàng Thị Thùy Dương, TS. Lê Xuân Đắc, TS. Trần Quốc Hoàn, ThS. Nguyễn Quốc Khánh, TS. Đinh Bá Duy, TS. Trần Hữu Côi.

CHỨC NĂNG

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Viện Sinh thái Nhiệt đới được quy định tại Quyết định số 940/QĐ-TTNĐVN ngày 11 tháng 8 năm 2009 và Quyết định số 2201/QĐ-TTNĐVN ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Tổng  Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn; Phối hợp nghiên cứu và đào tạo cán bộ.

NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu đa dạng sinh học, tổ chức cấu trúc - chức năng các hệ sinh thái và cảnh quan nhiệt đới; biến động của sinh vật ở cấp độ quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

- Điều tra, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý, bảo tồn, phục hồi và phát triển tài nguyên sinh vật.

- Nghiên cứu, lựa chọn các loài sinh vật có ích sử dụng cho mục đích quân sự quốc phòng và kinh tế.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình tự nhiên, hoạt động nhân sinh, hoạt động quân sự - quốc phòng đến tài nguyên và môi trường; xây dựng giải pháp bảo đảm an ninh sinh thái, môi trường trong các hoạt động quân sự.

- Nghiên cứu biến đổi khí hậu; đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đến công trình, hoạt động quân sự và dân sự; đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu.

- Hoạt động quan trắc môi trường; đánh giá tác động môi trường các dự án, hoạt động quân sự và dân sự; đề xuất giải pháp khắc phục, giảm thiểu.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến tranh hóa học tới sự biến đổi của rừng nhiệt đới

Hoạt động nghiên cứu của Viện Sinh thái nhiệt đới

KẾT QUẢ CHÍNH

Trong giai đoạn 2016-2020, Viện đã triển khai thực hiện 2 đề tài cấp quốc gia, 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 4 nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, 13 đề tài, nhánh đề tài Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 11 đề tài, nhiệm vụ kỹ thuật cấp Trung tâm, nhiều đề tài, hợp đồng với địa phương và các đơn vị trong, ngoài quân đội. Viện đã công bố 53 bài báo SCI/Scopus/VAK, 100 bài báo trên các tạp chí quốc gia, hàng chục bài báo trong tại các hội thảo trong và ngoài nước.

  - Nghiên cứu chọn, tạo và huấn luyện các cá thể chó bản địa H’mông cộc đuôi phát hiện ma túy; nghiên cứu và sử dụng chó bản địa dạng sói trong tìm kiếm, phát hiện bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

  - Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5 và 9, các khu vực phòng thủ cấp tỉnh tại địa bàn Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu.

  - Nghiên cứu hiện trạng đa dạng sinh học, đặc điểm sinh thái và cảnh quan khu vực quần đảo Trường Sa phục vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với quân sự, quốc phòng.

  - Tiến hành nghiên cứu tại 19 Vườn Quốc gia và 16 Khu bảo tồn cùng nhiều khu vực sinh quyển đặc trưng cả đất liền và biển của Việt Nam. Đã phát hiện và mô tả nhiều động vật, thực vật mới cho khoa học và có tính đặc hữu của Việt Nam.

  - Nghiên cứu cơ sở khoa học về quá trình phá hủy, phục hồi của thảm thực vật dưới tác động nhân sinh và đề xuất các biện pháp tái tạo, phục hồi.

  - Nghiên cứu các dòng nhiệt, ẩm và CO2 trong các hệ sinh thái rừng nhằm lượng hóa vai trò của rừng nhiệt đới trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.   

Các đơn vị