<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Viên uống chống ngạt Axizol

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Viên uống chống ngạt Axizol được tổng hợp từ kẽm axetat và 1- vinylimidazole, sản phẩm được dùng trong trường hợp khẩn cấp có tác dụng phòng, chống nhiễm độc khí cacbon monoxit (CO), tăng khả năng chống chịu khói và tăng chịu đựng trong điều kiện thiếu khí oxy.

Thuốc Axizol được bào chế dưới dạng viên nang cứng 120 mg hoạt chất cùng các loại tá dược khác.