<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Viên xử lý nước DG19

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Viên xử lý nước được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp thiếu nước sạch để uống như: các vùng thiên tai lũ lụt, bộ đội hành quân dài ngày tại các khu vực không có nguồn cấp nước đảm bảo, …

Một viên xử lý được cho 1 lít nước, chất lượng nước sau khi xử lý đảm bảo đúng các chỉ tiêu về độ đục, pH, mùi vị, màu sắc, vi khuẩn, ion kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật theo QCVN-01-2009-BYT về chất lượng nước ăn uống.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

1

Khối lượng

mg

570-580

2

Kích thước (đường kính x chiều cao)

mm

10 x 6

3

Khả năng xử lý độ đục

NTU

250

4

Khả năng xử lý ion kim loại nặng (Pb2)

µg/l

≤ 320

5

Khả năng xử lý thuốc trừ sâu (atrazin)

µg/l

≤ 20

6

Khả năng xử lý vi sinh vật

MNP/ml

1500

7

Thời gian xử lý

phút

≤ 30