<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Viện Y sinh nhiệt đới

Ban chỉ huy

Viện trưởng: Đại tá, TS. Trịnh Khắc Sáu 

Phó Viện Trưởng: Thượng tá, TS. Võ Viết Cường, Đại tá, BSCKII. Hoàng Đức Hậu

Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (0243) 7566716


GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Y sinh nhiệt đới trước đây là Phân Viện Y sinh - Y học thành lập ngày 18/7/1988 (Theo QĐ số: 288/QĐ-TM ngày 18/7/1988 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam). Nghiên cứu y sinh học là một trong những hướng nghiên cứu chính kể từ ngày thành lập TTNĐ Việt-Nga. 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

Phòng Độc học và các Bệnh nhiệt đới

Phòng Thích nghi và Y học quân sự

Phòng Dược học

Trung tâm Nghiên cứu- Điều trị kỹ thuật cao

CHỨC NĂNG

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật và đào tạo theo hướng Y sinh nhiệt đới phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kinh tế xã hội.

NHIỆM VỤ

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y-sinh học, độc học, các bệnh nhiệt đới, y học quân sự, dược học và điều trị bệnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu của Liên bang Nga trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ:

   + Nghiên cứu tác động của dioxin, các chất tương tự dioxin và các chất độc hại khác đối với sức khỏe con người và các giải pháp khắc phục.

   + Nghiên cứu dịch tễ, giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm và các biện pháp dự phòng.

   + Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong giám sát, chẩn đoán, dự phòng và điều trị.

   + Nghiên cứu tâm sinh lý, sức khỏe nghề nghiệp và khả năng thích nghi của bộ đội trong điều kiện nhiệt đới.

   + Nghiên cứu, ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học từ động, thực vật và vi sinh vật nhiệt đới.

   + Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất dược phẩm, chế phẩm sinh học trong dự phòng và điều trị bệnh.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm các cấp tổ chức triển khai việc giám sát và chẩn đoán, thực hiện các biện pháp ứng phó thích hợp trong các tình huống dịch bệnh khẩn cấp.

-Thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ y tế, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

- Phối hợp hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y sinh nhiệt đới với các đơn vị trong Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và với các tổ chức, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ hướng Y sinh nhiệt đới và tham gia đào tạo cán bộ khoa học.

KẾT QUẢ CHÍNH

- Xây dựng phương pháp luận phát hiện, đánh giá và nhận biết hậu quả y sinh học lâu dài của chất da cam/dioxin đối với con người và phương pháp điều tra, điều trị dự phòng phục hồi sức khoẻ cho các nạn nhân, đã khảo sát dịch tễ hơn 30.000 lượt người. Ứng dụng các chế phẩm peptid điều hòa sinh học của LB Nga để nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị cho 300 cựu chiến binh phơi nhiễm với chất da cam/dioxin. 

- Nghiên cứu dịch tễ học, dịch tễ học động vật một số bệnh nguy hiểm truyền từ động vật sang người mới nổi và tái xuất hiện; bệnh truyền nhiễm nhiệt đới: bệnh sốt mò, sốt xuất huyết, sốt rét, sốt do xoắn khuẩn Leptospira, não mô cầu, liên cầu khuẩn, Whitmore... Kết luận ở Tây Nguyên không có ổ dịch thiên nhiên mà chỉ tồn tại ổ dịch thứ phát vùng dân cư hay “ổ dịch gần người” có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phòng chống dịch hạch ở Tây Nguyên và Việt Nam.

- Nghiên cứu khả năng thích nghi của phi công quân sự Việt Nam với các loại máy bay do Liên Xô và LB Nga sản xuất và đề xuất biện pháp bảo vệ sức khoẻ và kéo dài tuổi bay cho phi công. 

- Tăng cường năng lực nghiên cứu tâm sinh lý trong điều kiện đặc thù quân sự: Nghiên cứu, công tác bảo đảm quân y, tham gia giám định sức khỏe tâm sinh lý, góp phần đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho thủy thủ tàu ngầm.

- Nghiên cứu tách chiết các hoạt chất sinh học từ động vật, thực vật để sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng.

- Điều trị bằng ô xy cao áp cho hơn 200.000 lượt bệnh nhân tại các cơ sở của Trung tâm; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyên môn về liệu pháp ô xy cao áp cho các cơ sở y tế. Thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm nghiên cứu - điều trị kỹ thuật cao.     

Các đơn vị