<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Xét duyệt nâng ngạch chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2023

25/05/2023

Chiều 24-5, tại Cơ sở chính, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga tổ chức họp Hội đồng xét duyệt nâng ngạch chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ năm 2023 ở cấp cơ sở. Đồng chí Đại tá Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng nâng ngạch chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ TTNĐ Việt - Nga chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng, năm 2023, Hội đồng đã tiếp nhận, thẩm định 31 hồ sơ ứng viên đăng ký xét duyệt, nâng ngạch chức danh thuộc ngành nghiên cứu khoa học, trong đó có 16 ứng viên đề nghị công nhận ngạch khởi đầu, 13 ứng viên đề nghị nâng ngạch chính và 02 ứng viên đề nghị nâng ngạch cao cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Theo chương trình và quy chế làm việc, sau khi nghe Ban Thư ký báo cáo kết quả thẩm định, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, xem xét hồ sơ từng ứng viên bám sát tiêu chuẩn của chức danh đề nghị và bỏ phiếu tín nhiệm. Căn cứ kết quả xét duyệt, Hội đồng nhất trí thông qua và đề nghị Tổng Giám đốc TTNĐ Việt - Nga công nhận chức danh Nghiên cứu viên cho 16 đồng chí; báo cáo đề nghị Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ cấp ngành và cấp Bộ Quốc phòng xét, công nhận các chức danh Nghiên cứu viên chính cho 13 đồng chí và Nghiên cứu viên cao cấp cho 02 đồng chí.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Duy Nam đánh giá cao cơ quan thường trực đã làm tốt công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, chuẩn bị đầy đủ văn bản phục vụ phiên họp hội đồng; các thành viên Hội đồng đề cao trách nhiệm tham gia thảo luận, xét duyệt đúng quy chế, đảm bảo công khai, dân chủ, chặt chẽ; giao cơ quan thường trực tổng hợp kết quả, hoàn thiện văn bản, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời thông báo kết quả xét duyệt chức danh cho các cơ quan, đơn vị trong Trung tâm có ứng viên tham gia xét duyệt đợt này.

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)